تولیدی پوشاک استارز

انواع تولیدات قابل ارائه:تولیدی لباس بیمارستانی,تولیدی لباس کار,تولیدی لباس و پوشاک زنانه


تولیدی تولیدی پوشاک استارز
تولیدی
عضویت:1400/02/05

تولیدی پوشاک استارز

  گروه تولیدی:

تولیدی لباس بیمارستانی,تولیدی لباس کار,تولیدی لباس و پوشاک زنانه


  محل تولیدی:

مازندران - آمل


  حداکثر تخفیف :

بسته به نوع محصول


  مشاوره رایگان :

دارد


  شماره تولیدی یا مجوز فعالیت:


  محل فعالیت:

در ایران


  تلفن تماس:
09395049093

  تلگرام:

  اینستاگرام:

  وب سایت:


  رزومه : تولیدی پوشاک استارز


نوع تولیدی:
  • کارگاه تولیدی
ریز محصولات تولیدی:
  • تولیدی لباس بیمارستانی
  • تولیدی لباس کار
  • تولیدی لباس و پوشاک زنانه
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور:
تولید لباس های منزلی (تریکو)و لباس های کار و فرم شرکتی

امضا:معرفی سایر تولیدی های معرفی شده در سایت تولیدی جو